EU

Landbygdsprogrammet är nu igång men Socialfonden dröjer ännu ett tag!

Under senvåren godkände så äntligen EU-kommissionen i Bryssel det nya landsbygdsprogrammet. Det innebär att det nu är möjligt att söka företagsstöd och projektstöd från Länsstyrelsen i Västmanland.

Definitionen av landsbyd enligt SCB utgår från vad som betraktas som en tätort: den har mer än 200 invånare och mindre än 200 meter mellan husen. Länsstyrelen i Västmanland har gjort tillägget att stöd inte utgår i tätorter över 3000 invånare. 

EU-bidraget Socialfonden dröjer troligtvis till årsskfitet.
Socialfonden, det program som kommer att vara intressant för dig som företagare, är nu i Bryssel för godkännande. När det är klart ska regionala planer utarbetas och troligtvis kan Svenska ESF-Rådet ta emot de första ansökningarna runt årsskiftet. 

 

SÖK EU-medel!

Vi leder dig från startlinjen till målsnöret
Många företag, kommuner och organisationer har med vår hjälp kunnat planera och söka EU-medel för utveckling och utbildning. Våra referenser är i toppklass och spänner över både små som stora projekt med många olika partners. Du kan känna dig helt trygg när du samarbetar med oss i de här frågorna. Vi kan vårt jobb.

Bra effekter av genomförda EU-projekt!
Vi har under årens lopp medverkat i genomförande av olika projekt under EU:s flagg. Våra erfarenheter är att våra kunder och uppdragsgivare upplever en mycket positiv utveckling både för sin personal som för sin organisation. Fråga oss så får du olika exempel på goda effekter.

Och! Förutsättningen för att lyckas är att projektet drivs på ett bra sätt från första början. Utan att sätta oss på pidestal så är vi mycket professionella i den här hanteringen. Det har både våra kunder och ESF-Rådet gett oss kredit för. Tack.

 

esf rådet
Svenska ESF-Rådet är den myndighet som beslutar om Socialfonden 

Mer information om landsbygdsprogrammet hittar du på Länsstyrelsen Västmanlands hemsida
www.u.lst.se
 

Ann-Sofie bevakar de nya programmen
Ann-Sofie Granzell når du på 021-13 55 50 eller sofie@granzellbelin.se